Skip links

GIDA ÜRETİMİ YAPAN TESİSLER

Qapera, gıda üretimi yapan tesislerin verimliliğini artıracak, zaman ve paza kazandıracak gıda üretim yönetimi uygulaması tasarladı.

Gıda Üretimi Yapan Tesisler

Gıda üretim yönetimi, bir üretim veya işleme tesisinde gıda ürünlerinin üretimini planlama, koordine etme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç, tesislerin işleyişini optimize etmeyi ve verimliliği arttırmayı hedefler. Gıda ürünlerinin verimli, güvenli ve en yüksek kalite standartlarında üretilmesini sağlama konusunda kilit rol oynayan kritik bir işlevdir.

Gıda üretimi yapan tesisler için, tek bir yerden anlık kontrol yapabilecekleri ve gerçek zamanlı veri sağlayabilen yazılımlar tercih edilmelidir. Bu yazılımlar, tesislerin işleyişini optimize etmeyi ve verimliliği arttırmayı hedefleyen birçok farklı işlem yapılmasına olanak verir. Örneğin, Qapera, ürünlerin üretim süreci, malzeme tedariki, personel yönetimi gibi birçok işlem yapmayı mümkün kılar. Ayrıca, uygulamamızı istediğiniz bir POS cihazı ve muhasebe sistemi ile de kolayca entegre edilebilir.

Qapera, tesisinizin işleyişini optimize etmeyi sağlayan ve işletmenin verimliliğini arttırmayı hedefleyen bir yazılımdır. Bu uygulama ile, ürünlerin üretim süreci, malzeme tedariki, personel yönetimi gibi birçok işlemi tek bir cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmanın en güzel yanı işlemlerinizi otomatikleştirerek size zaman kazandırması. Bu sayede kazandığınız zamanı yeni projeler geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Özetle, gıda üretimi yapan tesisler için en uygun yazılım seçimi, tesislerin ihtiyaçlarına göre yapılmalı ve mevcut sistemleriyle uyumlu olmalıdır. Gıda üretim sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi, kâr marjınızı artırmaya yardımcı olacak.

Teorik Gıda Kullanımı Raporlaması

Mutfakta kayıp kaçak ve zayi olması beklenen birşeydir. Ancak bu kayıplarının büyüklüğü kontrol altında tutulmalıdır. Qapera stoklarınızdaki ürünleri reçetelere göre teorik kullanım miktarlarını hesaplar, israf ve kayıp kaçakları ürün bazında takip etmenizi sağlar. Karlılığınızı artırmanızda size yardımcı olur. Ayrıca takibe düşen ürünlerin geçmiş verilerini size göstererek, ürünün sürecini ve zayi nedenlerini anlamanıza yardımcı olur.

Yemek Kitabı ile Personelinizi Eğitin

Ürün reçete ve tarifleri, karlılıktan personel eğitimine kadar hatta işletmenizin markasına kadar her şeyi etkiler. Qaperanın tarif yönetimi, tabak maliyetlerini hesaplar, Reçete içeriklerini ve ürün görselini yemek kitabına koyar. birden fazla lokasyonunuz olsa bile tüm ekibiniz aynı reçete ve görsele göre hareket eder. Paylaşılan yemek kitabı tüm şubelerinizde aynı lezzeti sağlamanız için önemlidir.

Menü Analizine Derinlemesine Dalış

Qapera menü analizi özelliği, karlı ve yüksek hacimli kalemleri saptamak için gerçek zamanlı içerik fiyatlarına bakaran teorik maliyetleri görmenizi sağlar . Ayrıca, hangi tabakların karlılığa en çok katkıda bulunduğunu ve hangilerinin menüden kaldırılması gerektiriği ile ilgili size rapor verir. Menü mühendisliği uzun zaman ve emek gerektiren bir konudur bu sebeple genellikle yılda 1 veya 2 defa yapılarak, göz ardı edilir. Menü mühendisliği gıda sektörü için en önemli konudur ve artık tek bir dokunuşla her an kontrol edebilirsiniz.